• Administration
  • Bokföring & redovisning
  • Lönehantering
  • Deklarationer ( moms, in-utförselmoms ect..)
  • Bokslut och årsredovisning

Med den nya kommunikationen och vår breda kompetens inom datoranvändning erbjuder vi dig de administrativa tjänsterna enligt ovan.Den största delen av kommunikationen går via e-post, som fakturor, löner och resultat -balansrapport m.m. Detta är både smidigt och kostnadseffektivt för båda partner.